AQF Quality Control Blog

Rozporządzenie REACH i badania laboratoryjne

Odpowiedzialność za sprowadzane towary ponosi zawsze importer. Chcemy przez to powiedzieć, że producent przestaje być odpowiedzialny za towary po tym jak opuszczą one Azję, od tego momentu odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych towarów przechodzi w ręce importera. Dlatego gdyby okazało się, że towary nie spełniają ustalonych norm bezpieczeństwa, to importer będzie za wszystko odpowiedzialny.  Jedną z norm dotyczących bezpieczeństwa towarów jest rozporządzenie REACH, które w UE weszło w życie w 2007 roku.

Czym jest rozporządzenie REACH?

REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów w celu ochrony zdrowia konsumentów. Zanim dany produkt będzie mógł wejść na europejski rynek, każdy producent ma obowiązek zebrać informację o używanych w produkcji swoich towarów chemikaliach i zarejestrować je w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Przed wprowadzeniem tego rozporządzenia, wiele produktów będących już przedmiotem handlu na rynku europejskim, zawierały niebezpieczne substancje dla zdrowia użytkowników. Teraz importerzy są zobowiązani udowodnić, że sprowadzane przez nich towary są całkowicie bezpieczne.

Jak możesz upewnić się, że sprowadzane przez ciebie towary są zgodne z rozporządzeniem REACH?

Sprawdzenie zgodności z tą normą to skomplikowany proces, dlatego zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego laboratorium. Profesionalne laboratoria posiadają niezbędną wiedzę o aktualnie wymaganych normach, włączając w tę listę REACH, dlatego mogą przebadać zawartość poszczególnych składników chemicznych w twoich produktach.

Więcej informacji o badaniach i usługach laboratoryjnych, kliknij  tutaj.

0

Mirela Mazur

Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *