AQF Quality Control Blog

Our Quality Control Blog Has Moved. Visit The New Site!

Proceso de inspección

Różnica między audytem a inspekcją

Zamawiając towary z Azji, kupujący powinien upewnić się, czy dostawca u którego składa zamówienie, jest w stanie wyprodukować towar zgodny z jego wymaganiami. Podlega to odpowiedzialności kupującego. By to sprawdzić, kupujący może zlecić przeprowadzenie audytu fabryki lub inspekcji. Z tego względu, iż często kłopotliwe jest rozróżnienie tych dwóch pojęć, wyjaśnimy tutaj różnicę między audytem a inspekcją.

Co kupujący musi wiedzieć o zamówieniach towaru z Azji

Kupujący powinien najpierw zdobyć dokładną informację o swoim potencjalnym dostawcy. W tym celu może sprawdzić jego system kontroli jakości, samą fabrykę, jak i jakość produkowanych przez niego towarów. Oprócz tego, kupujący powinien zwrócić uwagę na takie aspekty jak przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ochronę środowiska oraz odpowiedzialność społeczną producenta. Może nas to zdziwić, ale przestrzeganie wszystkich wymienionych wymagań może być sprawdzone poprzez przeprowadzenie audytu lub inspekcji.

Różnica między audytem i inspekcją

Inspekcja

Inspekcja polega na odpowiedzeniu na szereg zamkniętych pytań, na które odpowiedź może brzmieć jedynie “tak” lub “nie”. Celem inspekcji jest bliższe przyjrzenie się produktowi lub konkretnej usłudze na podstawie szczegółowych wymagań kupującego. Do wykonania takiej inspekcji, inspektor potrzebuje szczegółowy plan badania lub listę kontrolną (jedynie w przypadku formalnych inspekcji).

Przykład inspekcji fabryki:

Inspektor ocenia stan budynku. Podczas tej procedury następuje sprawdzanie wyjść awaryjnych, stan gaśnic, itd.

Przykład inspekcji produktu:

Inspektor oceni jakość wyprodukowanych towarów. Podczas inspekcji przed wysyłką towaru, specjalista zajmujący się kontrolą jakości pobierze próbkę produktu (zgodnie z tabelą  AQL) lub przebada cały sort danej produkcji, dostosowując się do wymagań klienta. Następnie sprawdzi wygląd i warunki techniczne produktu włączając inne wymagania ukazane przez klienta. Po tym nastąpi również testowanie produktu.

Audyt

Za pomocą audytu dokonuje się kontroli procesu produkcji i wydajności według ustanowionych standardów i norm. To tak jakby robić ankietę z neutralnego punktu widzenia. Celem jest sprawdzenie tego, czy produkt spełnia wymagania poszczególnych specyfikacji, wytycznych, norm i standardów.

Audyt przeprowadza się poprzez obserwację. Sprawdza się urządzenia, zaplecze techniczne oraz proces produkcji na podstawie norm postępowania i raportów. Aby sprawdzić czy teoria (normy postępowania i raporty) odpowiada praktyce, przeprowadza się wywiady z pracownikami na temat norm procedur pracy.

Jednym z ważniejszych rezultatów audytu jest lista niezgodności (małej i dużej wagi). Dzięki temu istnieje możliwość ustalenia planu poprawy, by móc wprowadzić ulepszenia i udoskonalić system. Audyty mogą być zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Przykład Audytu ISO 9001

Oparty jest na normie ISO 9001 i koncentruje się na systemie zarządzania jakością jaki posiada producent, fabryka itd. Audytor sprawdza dokumentację raportów i wykonane procesy. A także sprawdza w archiwalnej dokumentacji dowody wykonania poszczególnych procesów.

A ty: potrzebujesz bardziej dokładnego wyjaśnienia, by zrozumieć jaka jest różnica między inspekcją i audytem?

0
0 Udostępnień
Keywords:

Mirela Mazur

Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *