AQF Quality Control Blog

Our Quality Control Blog Has Moved. Visit The New Site!

Jak pobierane są próbki do inspekcji

Wiemy już jaki jest minimalny poziom produkcji, aby zapewnić niezawodność inspekcji przed wysyłką towaru: „Inspekcja Przed Wysyłką Towaru: poziom produkcji”. Warto jednak brać również pod uwagę to, w jaki sposób przeprowadza się pobieranie próbek produkcji do inspekcji.

Podczas przygotowywania protokołu inspekcji, po pierwsze należy wybrać ilość pobieranych próbek w oparciu o tabelę AQL. Po drugie, należy wybrać sposób pobierania próbek.

Pobieranie próbek: skąd pobierane są próbki do inspekcji?

Mimo iż to pytanie odgrywa dużą rolę, często bywa ignorowane przez kupujących. Próbki pobiera się w pierwszej kolejności z towarów gotowych i opakowanych, a także, jeśli jest taka możliwość, z gotowych towarów, które nie zostały jeszcze opakowane. Decydując się na inspekcję przed wysyłką towaru lub na inspekcję podczas produkcji, zaleca się kupującemu dokładne określenie ilości towaru jaka powinna być wyprodukowana na czas wykonania inspekcji.

Analiza przypadku: w jaki sposób pobierane są próbki do inspekcji?

Dla przykładu: przy produkcji ilości 5000 produktów, inspekcję przed wysyłką towaru wykonuje się gdy spełnione są następujące warunki: 100% produkcji jest już gotowe i 90% produkcji jest gotowe i opakowane. Znaczy to, że kiedy inspektor przybędzie do fabryki, przynajmniej 4500 produktów powinno być już gotowe i opakowane, natomiast pozostała część powinna być już gotowa, ale jeszcze nieopakowana.
Opierając się na II poziomie akceptowanej jakości AQL, czyli najczęściej wybieranego standardu jakości, inspektor powinien zbadać próbkę wielkości 200 sztuk produktu wybraną w następujący sposób:

  • 180 sztuk wybranych spośród produktów gotowych i opakowanych
  • 20 sztuk wybranych spośród produktów gotowych oczekujących na opakowanie

Dane warunki są standardową sugerowaną procedurą, jednak każdy importer może ustalić swoje własne warunki, na przykład, można zdecydować się na inspekcję jedynie opakowanych produktów lub na jeszcze inną kombinację. W takim wypadku, należy podać swoje dokładne wymagania podczas zamawiania usługi inspekcji.

Gdyby podczas inspekcji w fabryce ilość zbadanych próbek była mniejsza niż ustalona, inspektor zobowiązany jest zdać zlecającemu kontrolę dokładny raport  o sytuacji panującej w fabryce.

Podsumowując, aby inspekcja była w pełni rzetelna i wiarygodna, ważne jest, żeby została zbadana dokładnie taka ilość próbek, jaka została ustalona z inspektorem przez wykonaniem inspekcji. W przeciwnym razie, wynik mógłby być błędy, szczególnie w wypadku inspekcji przed wysyłką towaru, tak jak to wyjaśnialiśmy w poprzednim artykule.

A ty: przedstawiasz swoje wymagania producentowi oraz firmie przeprowadzającej kontrolę jakości twoich towarów?

0
0 Udostępnień

Mirela Mazur

Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *