AQF Quality Control Blog

Inspection Process

Co to jest AQL?

Kiedy korzystasz z usług niezależnej firmy do kontrolowania jakości importowanych przez ciebie towarów, ważne jest, żebyś znał standardy, zgodnie z którymi losowane są próbki do przeprowadzenia kontroli.

Najpopularniejszym standardem stosowanym przy inspekcji towarów jest standard ISO 2859-1 (ANSI/ASQC Z1.4-2003) posługujący się konceptem AQL (Acceptance Quality Limit) czyli inaczej Limitem Akceptowalnej Jakości.

Standardową definicją AQL jest „maksymalny odsetek defektów (lub maksymalna ilość produktów wadliwych na 100 sztuk), który na potrzeby procesu inspekcji może być zaakceptowany jako standardowa średnia w procesie produkcji”.

Wielkość próbki przeznaczonej do inspekcji określana jest za pomocą tabeli AQL.

Potencjalne defekty dzielą się na 3 grupy: marginalne, znaczące i krytyczne.
Każdy klient podaje swoją definicję każdego z defektów, jednak najczęściej spotykana klasyfikacja wygląda tak:

  • Defekt marginalny to taki, który nie ogranicza w większym stopniu użyteczności produktu w stosunku do jego celu przeznaczenia lub jest niewielkim odchyleniem od przyjętych standardów, niewpływającym na użytkowanie lub funkcje produktu.
  • Defekt znaczący może powodować awarię produktu lub znacznie ograniczyć użyteczność produktu w stosunku do jego celu przeznaczenia.
  • Defekt krytyczny to taki, o którym doświadczenie i ocena inspektora wskazuje, że czyni użytkowanie lub obsługę produktu niebezpiecznymi dla ludzi, zależnie od rodzaju produktu; to również taki defekt, który uniemożliwia korzystanie z kluczowej funkcji części produktu.

Kontrolę jakości wykonuje się, aby zadecydować, czy przyjąć, czy też odrzucić daną produkcję. Po pobraniu próbki z produkcji dokonuje się jej inspekcji i sprawdza ile sztuk produktu jest wadliwych; wynik (liczba znalezionych wad w porównaniu z maksymalną liczbą dozwolonych sztuk wadliwych) pozwala zadecydować czy przyjąć, czy odrzucić zamówienie. W podjęciu decyzji pomoże Ci nasz pracownik.

Jak korzystać z tabel aql?

Przy pomocy tabel AQL (Acceptace Quality Limit) określa się ilość produktów w próbce, które zostaną poddane inspekcji w zależności od ilości zamawianego towaru oraz stopnia dokładności (I, II i III, przy czym III to kontrola o największym stopniu dokładności). Wybór stopnia dokładności zawsze należy do klienta. Najpopularniejszym stopniem, który wybiera 98% naszych klientów, jest stopień II dla standardowej inspekcji.

Żeby dowiedzieć się jaka ilość próbek powinna zostać poddana inspekcji, trzeba odnaleźć w pierwszej kolumnie całkowitą ilość towaru, która zostanie wyprodukowana. Na przykład, jeśli zamawiasz 8000 sztuk produktu, stopień II pokazuje literę L, która w drugiej tabeli odpowiada 200 sztukom produktu w próbce, które powinny zostać poddane inspekcji.

Na górze drugiej tabeli znajdują się stopnie tolerancji dla defektu, od 0 do 6.5. (wycięliśmy z diagramy wyższe wartości, ponieważ nie miały one znaczenia dla klientów zamawiających towary użytkowe).

Wybierając stopień tolerancji wad 0/2.5/4 na przykładzie próbki 200 sztuk produktu widzimy, że wstrzymanie dostawy powinno nastąpić przy przekroczeniu limitu 0 wad krytycznych, 10 wad znaczących lub 14 wad marginalnych.

Oczywiście decyzję po otrzymaniu wyników inspekcji zawsze podejmujesz ty. Większość importerów przedyskutowuje wyniki z dostawcą/ producentem, by uzyskać maksymalną pewność co do korekcji wad i najwyższej możliwej jakości produktu. Jeśli wyniki inspekcji znajdują się bardzo blisko limitów AQL, powinieneś upewnić się, że akceptujesz dany poziom dokładności i tolerancji dla wad.

0
Keywords:

Mirela Mazur

Leave a comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *