AQF Quality Control Blog

Inspection Process

Gevaarlijke Chinese Import – RAPEX

RAPEX is een Europees waarschuwingssysteem voor een snelle informatie-uitwisseling over gevaarlijke producten tussen EU lidstaten (behalve voedsel, farmaceutische producten en medische producten). Het laatste RAPEX rapport is een paar dagen geleden gepubliceerd. Hierin werd vermeld dat meer dan 1 op 2 producten die in de EU als gevaarlijk beschouwd worden, uit China komt (Gevaarlijke Chinese Import – RAPEX). Er doen op dit moment dertig landen mee aan dit system (EU27, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Dit system zorgt ervoor dat deze landen gevaarlijke producten kunnen rapporteren, om ze direct van de markt te halen.

In 2011 rapporteerde RAPEX dat 1803 producten als gevaarlijk gezien worden, vooral kleding, speelgoed en motorvoertuigen. In 2010, werd er over 2244 producten gerapporteerd, wat een afname van 20% betekent. Dit was de eerste keer dan het aantal gevallen afnam sinds de invoering van het system.

Na China kwam 19% van de gevallen uit Europa en 15% uit andere landen. Van ongeveer 8% was het niet duidelijk waar de producten vandaan kwamen. Dit is een groot verschil met de 23% in 2004, wat verklaard kan worden door de vooruitgang in productidentificatie.

Kleding en textiel worden het vaakst gerapporteerd, door risico’s op verstikking en irritatie. Voor speelgoed betreft het vooral verstikkingsgevaar. Het risico op letsel wordt het vaakst gemeld (26%), gevolgd door chemisch gevaar (19%) en verstikking (15%).

Landen die zich onvermurwbaar voor het system inzetten zijn Spanje (189 meldingen), Bulgarije (162), Hongarije (155), Duitsland (130) en het Verenigd Koninkrijk (105). Deze vijf landen zorgen voor 47% van alle RAPEX meldingen van producten die een risico voor consumenten vormen.

De volgende stappen

“Het feit dat er minder onveilige producten op de Europese markt zijn is goed nieuws voor consumenten, maar we zijn er nog niet. (…) Het is belangrijk een eenduidig system voor toezicht te ontwikkelen door de samenwerking binnen de EU te versterken en door samenwerking met internationale partners te verbeteren,” zei John Dalli, lid van de Europese Commissie.

De Commissie zal voornamelijk de bilaterale samenwerking met China en de trilaterale samenwerking met de Verenigde Staten en China verbeteren. Ook zal de Commissie haar wetgeving over productveiligheid en markttoezicht afronden in December 2012. Dit zal een nieuwe richtlijn voor algemene productveiligheid (revisie van Richtlijn 2001/95/EC), een nieuwe enkele horizontale regulatie van markttoezicht en een meerjarig actieplan voor markttoezicht bevatten.

Natuurlijk, zoals altijd, zal een sterke kwaliteitsstrategie de kans dat u gevaarlijke producten ontvangt verminderen. Ga voor veilige sourcing!

0

Yvonne Jong

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *